mandag 19. mars 2012

UFF å UFF!

Politikarane våre vil satse på ungdomsråd att. Det var ungdomsråd for nokre år sidan, men det brann vel ut etterkvart som den aktive ungdommen flytta ut. Nå vil politikarane jobbe for å få det til på nytt. I den forbindelse har Suldalsposten tatt ein spørjerunde blant ungdommen for å høyre kva dei meiner om dette, og kva det må takast tak i.

Ungdommane er positive til dette og gir eksemler på kva dei ønskjer: Dei ønskjer seg meir aktivitetar på kveldstid. Ein plass å opphalda seg fredag- og laurdagskveldar. Dei vil ha fritidsklubb på Sand.

Då byrjar det å svive i mine små grå. Har dei ikkje fått med seg at dette har dei allereie? Fargeriet har hatt fredagskafe for ungdom lenge. Tunet eksisterar vel ennå? Det er ungdommen sitt eige hus. I tillegg har Kulturhuset uF(F)- kveldar ein fredag i månaden. Dette tilbudet har kulturhuset sett i gong etter ønskje frå politikarane.


 
Dette kan du gjere på uF(F)


På uF(F) kan du bowle, spele biljard, eller henge rundt, utan at dei vaksne legg seg opp i det. Det er kino.Det er vaksne på jobb, men ungdommane har frihet under ansvar.


 
Dette kan du og gjere på UF(F)


Men kor er ungdommen?  Det er frå 0 til 6 ungdommar som frekventerer Kulturhuset desse fredagane. På fredag var det Noregspremiere på filmen "Hugo Cabret"... med 5 ungdomar i salen.

Då er spørsmålet: kor er ungdommen som etterlyser eit tilbod om å henge rundt ute i helgene? Kor er ungdommen som etterlyser fritidsklubb på Sand?

Det er ikkje nok å etterlyse eit tilbod og klage over manglande tilbod. Ein må faktisk nytte seg av tilboda også, ellers forsvinn dei.

uF(F) har vore arrangert i ca 6 månadar. Neste uF(F)  blir  nokså sikkert avlyst. Det er to vaksne på jobb den kvelden.  To personar i 5 timar er ein utgiftspost for eit pressa kulturhusbudsjett. Så derfor vil dette tilbudet gå ut.

Vel er det mange ting som skjer i helgene. Men rart er det at ingen finn tid til å henge rundt på eit flott kulturhus. Min teori er at dei ikkje orkar å flytte seg or sofaen der dei har alle vennene på facebook. Det kunne vore ein ny oppleving å gå ut og treffe vennene "live".

Alle vil ha, og alle skal få! Men fritidsklubbane kjem ikkje heim i sofaen og underheld.

Her ser de info om neste uF(F):


Fredag 20. april 
kl. 18.00 - 23.00 
i kulturhuset
uF(F)
Denne kvelden har Kulturhuset ope for kino og bowling. Satsinga er retta mot 
ungdom i alle aldrar, men 
særleg mot skuleungdom.
Kino kl 21.00 Battleship 
Premiere! Obs 15 års 
grense

søndag 18. mars 2012

Noreg i raudt, kvitt og blått!

Me lever i ei uroleg verd. Til ei kvar tid er det mange krigar på gong rundt om i verda. Det er borgarkrigar, terror og opptøyer.  Kvar dag slår det mot oss frå aviser, TV og radio. Det går meir eller mindre inn på oss, helst mindre.

Men sjølv i vårt "annerledesland" blir me merka. Nå står me framfor ei stor og langvarig rettsak. 22. juli vart vårt glansbilete sundrive. Me kunne ikkje lenger sei at slikt ikkje kan skje her. For det skjedde, og me var ikkje førebudde. Mange etatar må ta ein runde med seg sjølv etter dette. Men ein ting håpar eg ikkje blir endra:. Eg håpar me ikkje blir knebla i redsle.

Eg håpar at Statsminister Stoltenberg får rett i at me framleis skal møte redsla med meir openheit. At alle framleis blir møtte med eit ope sinn. At me ikkje blir redde dei som er annleis. 


                                                             (foto AH)
La oss framleis ha eit lite land der alle kan gå i fred. La det vere slik at alle kan gå på tur i marka og treffe på statsministeren, og få slå av ein prat. La dei få sitje på fanget hans anten dei vil eller ikkje som denne litle guten.
La oss framleis ha eit land der ein liten Olemann med aner frå Kvamen kan slå av ein prat med han som styrer i landet utan at å vere omgitt av livvakter med skarpladde gevær.

På ein søndag høver det å sitere songen frå barndommen:


 JEG FOLDER MINE HENDER

Jeg folder mine hender små
i takk og bønn til deg.
La alle barn i verden
få det like godt som jeg.

Vern alle med din sterke hand
mot fattigdom og død.
Og hjelp små barn i alle land
så ingen lider nød.

La ingen krig og sult og sott
få gjøre oss fortred.
La alle leve trygt og godt
i frihet og i fred.

Torbjørn Egner


Hurra for landet vårt!

lørdag 17. mars 2012

Gjertrudsfuglen

Sidan det er Gertrudsmesse i dag skal eg fortelje dykk ei segn om Gjertrudsfuglen. Gjertrudsmesse er til minne om helgenen Sancta Gertrud av Nivelles.

Sancta Gertrud sjølv var fødd i år 626 som dotter til Pipin av Landen.
Pipin den eldre var ein av Karolingerarne sine stamfedre. Etterkommarane hans vart franske kongar.


 
Sta. Gertrud 625- 659

Gertrud gjorde som velutdanna hoffdøtre ofte gjorde. Ho gjekk i kloster. Der kunne ho vie sitt liv til kunnskap og studering. Gertrud fekk ikkje stor tilbeding i Noreg, men i Danmark vart det bygd mange Sta.Gertruds hus; gjestehus for fattige. Sta.Gjertrud vart rekna som dei heimlause sin skythelgen. Ho var også daudningeskaren si verje gjennom skjærselden.

Det er ofte storm og uvær denne dagen. Er det deimot fint vær og du høyrer skrik frå Svartspetten,.. ja,  då får du garantert dårleg vær. Så, mest same korleis me studerar naturen denne dagen, får me dårleg vær ;)

Eg nenmde Svartspetten. Den er ein av våre trolske fuglar. Den blir også kalla Gjertrudsfuglen.
Svartspetten er svart med raudt  hette på hovudet. Denne fuglen kan skrema oss i skogen. Er den i skikkeleg dårleg humør kan den føre deg vill slik at du ikkje finn vegen heim.
For å forstå korleis kvifor fuglen kan vere så ond, må me sjå på historia om Gjertrudsfuglen:

Denne historia har eg etter far min, Lars Hiim. Han hadde sjølvsagt ein skjult agenda for å fortelje oss om Gjertrudsfuglen:


 
Gjertrudsfuglen  


Vårherre og St. Peter gjekk omkring på jorda og kom til ei lita stove. Dei gjekk inn og helsa på kona i huset som hadde bakedag. Både Vårherre og St. Peter var svoltne, så dei ba om litt mat. Kona sa at det skulle det alltids bli ei råd med.

Ho tok ein bitteliten deigklump og kjevla den utover. Mens ho kjevla vart leiven like stor som dei store deigklumpane ho hadde kjevla ut. Ho tok på ny ein liten klump og kjevla ut. Den vart også like stor. Denne vart og for stor til å gi bort.

Ho tok ein ennå mindre klump og kjevla utover. Samme kor liten deigen var, vart leiven like stor som dei største. Til slutt sa ho at ho kunne ikkje gi dei noko mat, for leivane var for store til å gi vekk.

Vårherre vart sint på kona som var så gjerrig og sa: " Sidan du ikkje kan gi oss noko å eta, skal du som straff blir forvandla til ein fugl som må leite etter maten mellom barken og veden på trærne. Du får heller ikkje anna å drikke enn det vatnet du får tak i når det regnar."

Straks vårherre sa dette, vart kona forvandla til ein fugl. Då ho flaksa seg gjennom pipa vart ho svart over heile seg unntatt på skautet ho hadde på hovudet. Det lyste raudt.  Derfor er Gjertrudsfuglen heilt svart unntatt med ei lita raud hette på hovudet.

Og moralen i soga far fortalde det var at ga me han av snopet vårt slapp me å bli omskapt til Gjertudsfuglar.
Kvar gong me sat og kosa oss med snop kom far stigande. Han lukta seg fram til snopet og sa " Husar du koss det gjekk med Gjartrudsfuglen?"  Me knurra, men måtte gi litt frå oss.