lørdag 23. februar 2013

Molland

To av ungane mine heiter Molland til etternamn. Namnet kjem frå Masfjorden der forfedrene kom frå ein husmannsplass under garden Molland. I Stavanger var det i byrjinga av 1900 - talet ein Mollandfamilie. Det var husbyggjaren Elias Molland med familie. Det står mange hus etter han rundt om i byen.

I etterkrigstida var det smått om alle materiale. Ein måtte søkje om kvar einaste murstein. Derfor vart det stort sett bygt tomanns bustadar. Han spesialiserte seg på  horisontaltdelte tomannsbustadar. Eg har sjølv budd i eit slikt hus.

Seinare kom det tilflyttande fleire med namnet Molland. Slik at det nå er tre slekter Moland, etter mitt vet. Stadnamnet Molland finns  i Aust- Agder, og i Masfjorden i Hordaland der ungane sitt namn kjem frå. Molland kjem av mold+ land. Då var det vel fin mold der.

Geistlege folk, eller andre som hadde vore innom teologiske studier, spurde ofte om eg var i slekt med Einar Molland. Den store innan det feltet. Men det kunne me ikkje skryte på oss. Han kom frå Agder.

I England finns også Molland. Tilfeldige søk i verdensveven viser mange treff. Molland er keltisk frå Moel og tyder nakne åsar.

På nettet kan me kan finne Molland prestegjeld, Molland kyrkje. Molland landsby, Molland hotell og så vidare.                                              
                                                   Molland Devon England


Eller bu på Molland house i Sandwich, Kent

Her vart Devon-storfe utvikla i dei vide Molland Moor. Utanfor Exmoor i nord- Devon ligg eit lite prestegjeld med ein liten landsby og sognekyrkje. Maria kyrkja er privat eigd av arvingen etter den 11. baron av Throckmorton.

Ein tidlegare herregard:

Jane Austen skriv om Molland`s i romanen  "Peruations". Molland`s var ein butikk i Bath på den tida  Jane Austen gjekk rundt på jorda.
                       File:Molland, St Mary's church - geograph.org.uk - 147419.jpg
Molland middelalderkyrkje

 Du all verda. Så ein kan møte på Molland`er i fleire land!

God helg godtfolk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar