tirsdag 5. mars 2013

Demokratiske val på den harde måten

Det er valtider. Italia har tatt eit val. Det var ikkje noko å ropa hurra for. Nå er det Kenya sin tur.

Frå 1952 har det vore  uro i landet, med unntakstilstand og opprør. Landet vart fritt 12.desember 1963 og kalla seg Republikken Kenya. Men det vart ikkje roligare.


                                    Kart over Republikken Kenya

                                         Kenya, sør for Afrikas horn

Dei er ivige veljarar i Kenya, sjølv om det går på livet laust. Ved sist val mista 1300 mennesker livet, og rundt 600 000 måtte flykta. Når vallokala opna dette året vart 9 politimenn drepne med macheter. Til nå er 17 drepne, men det er ennå ei stund før alt er avgjort. Det er 15 millionar kenyanarar som går til val.

Sarah sit i Molodalen og gruar seg litt til valet. Ho sit i eit plast igloliknande telt. Der har ho budd sidan sist val. Då vart huset hennar øydelagt.

"Eg tenkjer at om Gud hjelper oss, gir han oss ein god leiar. Då får me det betre. Eg tenkjer mykje på det her eg sit i teltet mitt. Eg har god tid til å tenkje." seier Sarah.

Morodalen vart hardt rasert sist valår. Husa vart øydelagde og landsbyen lagt øyde. Norsk hjelp var med å reise nye hus. Men nå  før valget er husa vekke. Dei er demonterte og vekkgjøymde. Innbyggjarane tek ingen sjanser.

Ei eldre kone grev opp potetene i åkeren sin. "Det er best å ete dei, ellers blir dei øydelagde under valet. Eg har mista alt eg eig ved kvart val," seier ho.

Det skal veljast 47 guvenørar og lokale leiarar, i tillegg til president, nasjonalforsamling og senatorar.
Det er åtte presidentkandidatar. To av dei kjempar i toppen. Det noko Shakespeareaktig over valet. To fedre sloss om makta i 1963 Nå sloss sønene om den same makta.

 Odinga som tapte i 2007 tilhøyrer Luostammen. Den sitjande presidenten, Kibaki, tilhøyrer kikuystammen. Landet eksploderte i ei voldsbølge den gongen. Odinga vart statsminister for å roe ned, men det var uro lenge. Av dei 600 000 som  flykta er det framleis 120 000 som ikkje har våga å komme tilbake.                     GÅR I BRORENS FOTSPOR: President Barack Obamas halvbror, Malik Obama, ønsker å rette fokuset arbeidsledighets- og fattigdomsproblemene i Kenya når han stiller til valg i Kenya.Foto: AFP/ NTB Scanpix
                                                     Halvbroren
USA sin president er frå samme stamme som Odinga. Halvbroren Malik Obama stiller til lokalvalg i Nyanza provinsen.

Mange stiller opp for å velge, og mange har fått pengar for ågjere det.
"Alle er korrupte i Kenya. Både på toppen, og oss vanlige folk", seier ein kjelde til VG på valglokalet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar