mandag 4. mars 2013

grensesetting

Å setje grenser er ikkje lett. Det veit alle småbarnsforeldre. Dei veit alt om viktigheita  av gå setje grenser. Spør ein bonde kva som skjer om inkvan flyttar grensesteinane.  Det kan føre til sjau, slagsmål og rettsaker. Ser me større på det, kan det mellom land bli krig om  grenser.

                                       Til forsiden

Suldalsposten har flytta ei grense. Ei viktig grense. Dei har byrja å ta inn anonyme innlegg.

Suldaposten har halde ei streng line med alle skal stå for sine ord. I alle år har folk fått uttala seg om det meste, så lenge dei skreiv namnet sitt under. Eg prøvde ein gong å signere med signaturen  L. Hiim. Det vart nei i neven. Fullt namn takk! I spalta "nest siste" må alle som får helsing stå med fullt namn. SP går for openheit.

Så kom det det eit lesarinnlegg på trykk. Anomymt. SP legg til nederst at dei valde å gjera eit unntak frå regelen om at lesarbrev må signerast. Dette skal visst vere fordi det var eit så kjenslevart tema.

Dei flytta ei grense, og sette den tilbake att. Då må det bli reaksjonar.  Korleis vil SP bera seg åt neste gong eit kjenslevart tema dukkar opp. Det vil komme fleire saker som har eit heitt tema. Det både bør, og skal tas opp brennvarme tema i ei avis.

No har SP gitt litlefingeren frå seg og dei kjem til å slite framover. Slite med å argumentere godt for at ikkje fleire "helsing lesar av suldalsposten" vil tvinge seg fram, og gripe heile neven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar