fredag 1. mars 2013

pavelaust

Den katolske kyrkja er utan åndeleg leiar. Dei har ingen pave. Vanligvis skulle dei no vere i sorg. Det skulle dei vera frå i går klokka 20.00 og fram til  konklaven har vald ny pave. Då skal ei ny æra oppstå. Nå har det utenkjelege skjedd. Paven ha gått av. Han abdiserte, og det av eigen fri vilje. Det har aldri skjedd før. Då meinar eg eg eigen fri vilje. Og flokken hans er i villreie.

Pavar har gått av før og, men det var sjeldan, og det er 500 år sidan sist. Det er fleire pavar som har blitt avsett, enn avgått..

                        Benedikt IX
                                             
Benedikt IX er den første som abdiserte. Han abdiserte fordi gudfar hans sa han kunne skaffa han eit godt gifte. Så Benedixt abdiserte og for av stad for å gifte seg. Det vil sei han selde pavestolen til gudfaren sin, som igjen  skunda seg å ordna det slik at han sjølv vart vald til ny pave. Pave Gregor VI,  Men Benedikt fekk ikkje gifte seg. Familien ville ikkje ha han. Han kravde då pavestolen attende.  Benedikt var pave tre gonger. To gonger vart han avsett.

Benedikt var den yngste paven nokonsinne. Han var mellom 11 og 20 år første gong han vart pave i 1032, Om alderen stridest de lærde. Han kom frå ein pavefamilie. Onklane var pave Benedikt VIII og Johannes XIX
Benedikt var av samtida kalla ein demon frå helvete i ein presteforkledning. Hendingar som voldtekt, mord, svindel og kriging låg i fotefara hans. Han vart tilslutt lyst i bann.

                                                       Celestin V
Celestin V var neste pave som abdiserte. Han kom og gjekk  i 1294, og døydde to år etter det. Han vart kåra til helgen i ettertid. Celestin var from og ville helst vere eremitt. Bonifatius oppmuntra han sterkt til å følge draumane sine, for han sjølv kunne ta over. Han vart pave Bonifatius VIII. Med ein gong han var vald til pave, sette han Celestin i fengsel for å vere på den sikre sida. Celestin fekk einebuarlivet sitt, men i jarn.


                                                   Gregor XII
Den neste som abdiserte var Gregorius XII  Han gjekk av i 1409 På den tida var det to pavar. Ein pave og ein motpave. Gregorius kunngjorde at om pave Benedictus XIII gjekk av, skulle han og gå av. Ved neste kyrkjemøte valde  kardinalane ny pave, Alexander V, utan at Gregoruis var avsett. Slik gjekk denne abdikasjon føre seg.

Me er vane med at kongar og pavar sit på livstid. Me såg korleis den forrige paven sleit med å utføre pliktene sine. Johannes Paul II gjorde det fordi det var hans lodd å tena folket det til han stupa. Nå går etterfølgaren hans av med begrunnelsen det er hans lodd å gå av for han kan ikkje leia folket  Han vil vie seg til bønn og ettertanke resten av livet. Lurer på kven som har overtalt han til å følge draumane sine?

Kva skje nå? Nå skal konklaven som består av kardinalar saman i eit rom. Der blir dei innelåste, og skal komme med eit nytt forslag til pave. Det blir avstemningar kvar dag fram til dei får 2/3 fleirtal.  Om kvelden  fyrer dei opp i peisen med kjemikalier som gir svart røyk. Det vil sei inga avgjer. Den dagen dei blitt sams, stig det kvit røyk ut or skorsteinen. Då bryt gleda laus. Då har den katolske kyrkja fått ny åndeleg leiar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar