fredag 8. juni 2012

Pinsemenigheten

Det har vore pinse igjen. Pinsen er vond å halde styr på, for den held seg ikkje i ro. Menighetsforstandaren hadde forrekna seg litt dette året og var i syden "pinstitider". Men snarrådig som han var, innkalla han til møte veka etter. "For pinsen kjem jo til dei mest utrulige tider, så kvifor ikkje ei veke etter?"

I og med at alle kristne høgtider har eit hedensk opphav, så er dette og eit lappverk. Kva tid er så pinse? Jo, det er slik, hald dykk fast: Pinse er avhengig av påska sitt inntog. Påska igjen er avhengig av vårjamdøger, og vårjamdøger er avhengig av månen.

Vårjamdøger er 21 mars. Første påskedag  er første søndag etter første fullmåne etter vårjamdøger. Tog du an?  Det vil sei at første påskedag kan vere alt frå 22. mars til 25. april. 49 dagar etter påskedag dukkar første pinsedag opp. Me kan også sei at det er på den sjuande søndag etter påskemorgon, om det er lettare. Pinse vert feira på ymse vis. Me har vårt vis. Feiringa startar klokka 11 og fortset til dei siste går heim, om lag med siste ferja.

Tungetale er blitt sjeldan vare i  norske menigheter, men i vår blir det nokså mykje av det. Det er ikkje alltid me klarer å løyse gåtene. Men gjer me det, så ler me oss mest forderva. Dette er dagen då all tale går i krik og krakje. Misforståingar oppstår, og blir løyst. Dette året vart det verst for den stakkaren som med ei feiloppfatting ikkje "var avvendt". Stort sett fortel me dei same historiene og ler like godt, kvart år.
Forstandaren diskar opp med koldtbord. Me et og kosar oss heile dagen. Mitt kollekt er Rabarbrapai laga på staden.

sophie
The same procedure as every year, James! Det er menigheten vår i eit nøtteskal.


Eat shit...  Dei minste vart utsett for "practical jokes", og beit på.Nytt av året var trekken. Me dreg visst på åra, for trekken var eit gjennomgongstema. Derfor kunne me heldigvis ut i sola og vekk frå dørtrekken. Ambulansen var ikkje på staden dette året, men me hadde Fonnabackup og lege istaden, så me var trygge i kropp og sjel.

Me er alle pinsevenner i Noreg. Venner av 2. pinsedag. Me nyt den ekstra fridagen me har. Nå som den rådande samfunnskipnaden har delt stat og kirke, kan me nok skyte ei kvit pil etter Whit Monday.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar