tirsdag 5. juni 2012

Skattejakt

Om de bur i Trondheim, eller skal til Trondheim, bør de gå på skattejakt. I Trondheim er det for tida stilt ut ein uvurderlig skatt på Vitenskapsmuseet. Gullskatten frå Afghanistan.

Dei unike skattene omfatter 230 gjenstander, gull- og glassfigurer, bronsestatuetter og elfenbeinustskjæringar frå Silkevegen. Skattane går tilbake til Aleksander den store si tid. (356-323 f.Kr.)  Omlag to tusen år skiller den eldste gjenstanden fra den yngste i utstillingen.


Denne gullkronen en av mange skatter som i dag er å se hos Vitenskapsmuseet.
Foto: Frank Lervik 
Brudekrone som kan flatpakkast. Praktisk for nomadar.

NTNU Vitenskapsmuseet har som eineste visningsstad i Noreg sikra seg utstillinga «Afghanistan – den gjemte historien». Det vert rekna som ein verdenssensasjon.

Under krigen i Afghanistan redda museumsdirektør Massoudi unna ein del av den gamle skatten som var i museet. Han klarte ikkje få redda alt. Mykje er borte. Ein reknar med at 70 prosent av skattane har forsvunne frå musea.

Men  modige folk har gjort ein stor innsast og berga mykje. Både Taliban og skatterøverar ville ha gullet. Taliban ville smelte om gullet for å finansiere krigen.

Under stor risiko vart gullet gjøymt det under krigen, og seinare smugla ut or landet.
Nå er skatten henta fram, og er på evig vandring rundt om i verda. Det er ein asylskatt. Den kan ikkje venda tilbake  til heimlandet.

Me veit alle korleis det gjekk med dei store Buddhastatuene i Afghanistan. Dei vart sprengde i filler av Taliban som ikkje tåler avgudsdyrking.Afghanske kunstskatter (Foto: Jan Rye Ravnestad/NRK)
Nå er skatten komen til Noreg.

Denne utstillinga er så verdifull at den ikkje kan verdsetjast. Det er forsika frå høgaste hald. Kongen i Statsråden måtte forsikre om at me kunne ha den her. Utstillinga får politieskorte, så dette fortel noko om verdien. I tillegg er det berre store byar som får sjå den, som New York og Paris. Trondheim er einaste byen i Noreg som får vise den. Skatten er 2000 år gammal og blir utstilt i Trondheim fram til 2 september.

Ta turen!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar