tirsdag 16. november 2010

Sogelaget :) :)

I dag skal eg på styremøte i sogelaget. Eg sit i styret i Suldal sogelag, andre periode. På dette møtet skal me planlegge neste års aktivitet. Me håpar på å" treffe folk" slik me gjorde på sist møte då Lars Bakka viste eigenprodusert film frå 1975 om Den gamle ferdavegen frå Kvilldal til Bykle.
Folk kom langvegs frå for å sjå :)
Andre populære foredrag dette året: Stadnavn ved Olav Veka og Historiske stauder ved Ole Lima

Årsheftet vårt er alerede klart. Nytt trykkeri leverte tidlig:)


Lordag 20, november har me boklansering på Suldal samfunnhus. Ingvar Olimstad har skreve boka: "Funne det er på Jelsa".
Her har de fått to gode forslag til årets julegaver:) :)Dagens kviss: Kor mange årshefter har Suldal sogelag gitt ut?

2 kommentarer: