lørdag 15. januar 2011

Slå eit slag for Jesus

Dei som trudde at omreisande emmisærar var ein utdøyande rase, må tru om att. Denne helga frå Erøy besøk av ein emmisær. Han har vore her før også, og traff folk heime.

Som det går fram av Suldalsposten er det ikkje nokon fløtepus som kjem.  Bjørn Storm Johansen har vore ute ei vinternatt og to, men fann Jesus ved eit uhell.
Jesus laga vatn om til vin då han sjølv gjekk omkring. No kan han få fulle folk edru.

Eg hugsar emmisarane på Torget i Stavanger på slutten av 70- talet. Dei talte og song kvar søndag ettermiddag. Det samla alt som var av ungdommar, men ikkje sikkert av rette grunnar.

Denne emmisæren vil gå nokon rundar i ringen for Jesus, men er bedehuset rette staden? Dei som set føtene sine innafor døra har vel allereie tatt eit valg. Denne karen har nok fleire hardtslåande argumenter som kunne gjort seg på ufrelste sjeler.

Det er iallefall godt at Erøy har eit bedehus, ellers kunne det gått gale med ungdomshuset deira.

Her ser me eit døme på folk som slår eit slag for Jesus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar