torsdag 23. desember 2010

dagens vinnar

Dagens kviss var ein utfordring.
Spørsmålet var; kva er ein kvit stein?  Dagens vinnar blei Anne. Gratulerer!

Neste kviss kjem 27 januar. I romjulsveka kjem kvissen kl 10

Det er heilage kvite steinar forma som eit mannslem, vanligvis frå 200- 600 e Kr. Dei er funne i, eller oppå gravhaugar. Dei er forma i en lys bergart. Dei hadde vernande kraft, men var og eit fruktbarhetssymbol og var plassert på viktige kultstader.

Ein trur kvite steinar er knytt til Vølsekulturen. interesserte kan sjå her: www.arild-hauge.com/hvitestener.ttm

På Hiim var det og ein slik stein. Den stod på Hiimsmoen inne ved gravhaugane. Men folkt tykte det var ei skam, så den enda i gunnmuren til Hunter sitt feriehus på Hiimsmoen.Vitenskapsmuseet i Trondheim
Kvit stein

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar