lørdag 21. april 2012

Å twitre seg til botnar

Far min sa alltid: "Tenk før du talar". Han døydde før internett vart allemannseige. Hadde han levd nå, hadde han fått sett at ordtaket hans var aktuelt ennå. Kanskje meir aktuelt nå i multitaskingstida, enn i hans "TV med ein kanal"- tid.

Nå kvitrar, eller twitrar, me i tid og utide. Alt skal gå så fort at me har kvitra ut i verda før me har registrert at me har trykka "send".  Alt skal kvitrast om. Inga sak for lita og inga sak for stor. For mange har det vist seg at dei kvitra i utide. Dei kvitrar seg til ein sosial død. Dette hende med ein tidlegare meddommar i tidenes største rettsak i Noreg i fredstid.  Han talte før han tenkte. Før han fekk tenkt seg om, hadde han fortalt heile verda kva han meinte om eit føleseslada tema.  Det var den karrieren!

Internettguruen Jaron Lanier.

I tillegg gjorde han det under psevdonym. Er det meir lov å tale utan å tenkje då?
Nei, meiner Lanier. Han er skaparen bak "virtuell reality"- omgrepet. Lanier meiner me må vere klar over at me er mennesker, ikkje ein internett gadget. Han har skrive boka om dette temaet.

Når han held foredrag, ber han folka leggje frå seg ipod, ipad, laptop og smarte mobilar, og vente med å kvitre til han er ferdig med foredraget. Ikkje på grunn av oppmerksomheten. Men fordi det han seier bør ha ein runde i hovudet før det går u-tenkt ut i verda.

                                                           
                                                        Dette er ein gadget!


Den klassiske sendar-, bodskap- og mottakermodellen er aktuelt ennå. Ting forstås betre etter ein runde i hovudet. Som kyrne drøvtygg, bør me tenke før me talar.

Det Lanier seier, er som å banna i den virtuelle kyrkja. Menneska av i dag  er online-generasjonen. Å vere offline er intet valg.

Å kvitra under falskt flagg er de verste forma. Lanier kallar det "Trolling". Trolling får fram det verste i folk. Folk er frekke mot kvarandre, noko dei ikkje ville vore under eige namn.Seriøsiteten søkk proporsjonalt med stigande anonymitet i diskusjonsfora. Det bur eit troll i oss alle, meiner han, og ber oss tenkje oss om.                                                Dette er mennesker.  Dei kan tenke sjæl!

Han gir oss følgande råd: " Ikkje post noko anomymt utan at du er i verkeleg fare", og sluttar av med: "Tru på deg sjølv, du er virkelig!"
"Ein fugl song til meg" sa me i gamle dagar då me fekk høyre nytt, eller sladder som det også heiter.

Aftenposten skriv om å drite på drage, tale før du tenkjer, eller begår sosialt sjølvmord. Kan anbefalast:
http://www.aftenposten.no/meninger/Sosialt-selvmord-6810399.html#.T5Eiwqt7rHg

2 kommentarer: