tirsdag 12. april 2011

Fusjon, eller fisjon

Skal du gå gå møter og slit med å priortitere blant dei mange, og alle like viktige, eller uviktige, møta, så bør ein blinke seg ut møtet på Suldal kulturhus i kveld!

Tysdag 12.april er det møte om dei nye kommunegrensene. Bent Aslak Brandtzæg, Telemarksforskning, legg fram rapporten:" Utgreing av kommunestruktur i Ryfylke"

1957 var det 744 kommunar i Noreg. Schei- komiteen reduserte dette til  454 kommunar i 1967  Nokre av fusjonane blei fisjonerte. Så vart andre fusjonerte att. Nå har me  430 kommunar i landet vårt. Utsira er minst med 261 innbyggarar, og Oslo størst med ca 600 000 innbyggarar. Størst i areal er Kautokeino kommune. Minst er Kvitsøy og Utsira. Begge er på 6 km2

Ved sist kommunesamanslåing skjedde det mot folkets vilje. Styresmaktene tvinga viljen sin gjennom slik styresmakter alltid har gjort.  Nå skal me få rå sjølv, enn så lenge. Me veit ikkje kva som skjer etter stortingsvalet i 2013  Fleire meinar at grensene slik dei er nå står for fall. Me skal få velje kven me vil leike med, men me må leike med inkvan.

Derfor kan det vere slugt å koma dei i forkjøpet og sjå om me kan finne opp eit betre krut enn dei har. Kommunane i Ryfylke har bestemt seg for å sjå på saka og me skal vere med på det.

Dei folkevalde vil ta oss med på råd. Ein ny kommunestruktur vil få konsekvensar for dei fleste av oss. Det vil vere viktig å møte opp og sei si meining. Det er forseint i ettertid.Oversiktskart Suldal

Her er me. Kor vil me?Suldal kommune
Stor i utstrekning med masse krokar og krørDagens kviss: Kva meinar ordføraren i Hjelmeland om samanslåing?

2 kommentarer:

  1. I følge Stavanger Aftenblad så meiner han at Hjelmeland kommune ikke ser grunn til å gå videre med saken nå. Dette er en diskusjon som vil leve i det politiske miljøet, men å hefte administrasjonen med noe som sannsynligvis ikke blir noe av er unødvendig, sier ordfører Bjørn Laugaland

    SvarSlett
  2. Heilt rett igjen ,Han Innante. Gratulerer1 du rule kvissen nå :)

    SvarSlett