søndag 18. september 2011

Kvissoppdatering

Kvissoppdatering frå morgonkvissen:

21. juni  Rett svar:    Torvhaldtre                                        Vinnar: the librarian bitch
22. juni  Rett svar:    Hans Sæther                                       Vinnar: Lutten
23. juni  Rett svar:    7 slag, og draum om sin framtidige        Vinnar: Anonym
24. juni  Rett svar:    New Zealand                                       Vinnar: Anne og TLB
27. juni  Rett avar:    Norges-teknisk naturvit. universitet       Vinnar: Anonym
28. juni  Rett svar:    Anne Hansdotter                                  Vinnar: Anne
29. juni Rett svar:     Anne Karin Berget                                 Vinnar: Anonym
23. aug  Rett svar:    Sigrid V. Benninghoff,  Ingrid K. Bakka  Vinnar: Han Innante / Anne
25. aug  Rett svar:    Matin Luther King                                 Vinnar: TLB
26. aug  Rett svar:    Borghild Lien Østerhus                            Vinnar: Han Innante / Anne
29. aug  Rett svar:     Ingen vinnar kårå                                
30. aug  Rett svar:    Oppførte seg ufint                                   Vinnar : TLB
31. aug  Rett svar:    Hjelpemiddelkurs                                    Vinnar: Han Innante  
01. sept Rett svar:    3 stykk                                                   Vinnar: Anne
02. sept Rett svar:    1910                                                       Vinnar: Anne
05  sept Rett svar:    Ikkje kåra vinnar
06. sept Rett svar:    Finnvik                                                   Vinnar: Han Innante
07. sept Rett svar:   Torkel sit i stolen men Ap pustar han i nakken Vinnar: Anne
08. sept Rett svar:  Einar Olsen                                                  Vinnar: TLB
09.sept  Rett svar:   Stend un tårni mun falle                               Vinnar: Han Innante
12. sept Rett svar:  få 1884                                                        Vinnar: Anne
13.sept Rett svar:   ingen må tru det erjobb for kven som helst      Vinnar : TLB
14.sept Rett svar:   Ikkje plass på skulen                                      Vinnar: TLB
15.sept Rett svar:    Hamraeidet                                                  Vinnar: TLB
16.sept Rett svar:    617 GWh                                                     Vinnar: TLB

Etter sist oppteljing var rangeringa slik:
TLB               6 +9
Anne              4 +8
Lutten            2 +1
Anonym         1 +3
Han Innante    1 +5

Då er rangeringa slik:
TLB             15 poeng
Anne             12 poeng
Han Innante     6poeng
Anonym          4 poeng
Lutten             3 poeng

The librarian bitch har komme hardt tilbake. Anne pustar henne i nakken. Han Innante må komma seg heim frå jakt,eller kva han nå finn på, og forsvara plassen sin.

3 kommentarer: