tirsdag 21. juni 2011

Slåttemarka på raudlista

Regjeringa har tala. Om dei ikkje vil verne bøndene, ser dei problemet med at dei ikkje er der lenger. I mai kom ei melding om " Utvalde naturtypar."  Dei har sett i gong vern. Ikkje av bønder, men av slåtteenga.

Det viser seg at slåtteenga er blant dei fem utvalde naturtypane. Og kven er årsaka til at me har slåtteeng? Jo, det er den bonden som kom på å slå graset til dyra sine, for ca 2500 år sidan. Sidan har bonden drive på jamnt og trutt og slått enga si.

I denne enga har det vakse fram eit rikt mangfalt av artar.  Slåtteenga ordna seg sjølv. Ein trong ikkje gjødsle, og graset derifrå berga mange bønder frå dårlege tider. Seinare vart ikkje slåtteenga sett på som produktivt mark. Nå har inkvan kome på andre tankar.

Korleis skal ein gå fram for å verne desse slåtteengene? Jo det er ein måte å gjere det på. Det er på same måten som bonden har gjort dei siste 2500 åra: slå graset.!

Tradisjonell slått er stikkordet. Beiting gir beitemark. Slått gir slåtteeng med eit mangfald av blomar og gras. Dersom slåtteengene først forsvinn, tek det tusenvis av år å få dei tilbake, om dei nokongong kjem tilbake.

Denne fine orkideen veks i tradisjonelt drivne slåtteenger.

Miljøverndepartementet anslår at det er mellom 10 tusen og 20 tusen dekar slåttemark i Noreg. Av dette blir nå kun en fjerdedel skjøtta. Resten står i fare for å forsvinne.  Fleire kommunar har dokumentert artar og laga planar for vern. Har me gjort det? Eg kan ikkje sjå at det er gjort i Suldal. Bekkekløfter, skog og hei er kartlagt, men ikkje slått og beite, etter det eg kan sjå.

Systermarihånd. Slåtteengblom på raudlista
Kven har ikkje gått i slåtteenga og plukka dei finaste blomebukettane...

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lærer å slå slåttemark på gamlemåten av Bent Nilssen under et besøk på Ryghsetra i Nedre Eiker i Buskerud i fjor. Foto: Miljøverndepartementet.
Slik skal slåtteenga skjøttast.
Korleis kan dei verne slåtteenga, jo enklast er det å gjere gardsdrift leveleg for bøndene, så kjem resten av seg sjølv!

Grønnkurle
Dagens kviss:  Bildet over viser ein slåtteengplante. Den heiter Grønnkurle. Kva familie tilhøyrer den?
http://www.regjeringen.no/pages/16440898/Kgl_res_Forsrift_om_utvalgte_naturtyper_110513.pdf

3 kommentarer:

 1. orkidefamilien,
  Asparagales,
  enfrøbladede planter

  SvarSlett
 2. the librarian bitch21. juni 2011 kl. 09:20

  Trur du regjeringa har skjøna samanhangen mellom slåtten og bonden?
  Ein annan ting er vel at ettersom jordbruket skulle bli lønsamt og bonden skulle oppnå ei industriarbeidarløn, så valde dei vel vekk slåtten og inn kom traktoregga og siloen. Kan aldri tenka meg at mat som har vore tilsett maursyre kan vera godt for kua?

  SvarSlett
 3. Lutten, du vann i dag. gratulerer som dagens vinnar!!

  Tlb, det ser ikkje ut som om dei har sjøna samanhengen, ellers ville det vel ikkje vore nødvendig med desse tiltaka.

  Øyremerka midlar, det er jo vanlig i offentleg sektor. Bang, to i eitt!

  Man bliver hva man spiser...

  SvarSlett