mandag 21. februar 2011

Ein milliard til eldre, så ikkje klag

Før jul lanserte regjeringa "eldremilliarden". Denne ekstra millliarden skulle føre til ei kraftig utbygging av eldreomsorga. Regjeringa var sikre på at kommunepolitikarane ville prioritere dei eldre med desse pengane.

Det var TV 2 som tok opp stoa i eldreomsorga i Noreg, og dei var årsak til denne ekstra løyvinga. TV 2 har i dei siste dagar avslørt at det ikkje blei som forventa. Ikkje ein gong i AP- kommunar har dei prioritert eldre.  Under halvparten av kommunane har brukt dei øyremerka midlane som forventa. Pengane har til dømes gått til datautstyr.

Kva brukte Suldal sin "eldremilliard" til? Suldal kommune sin del var 999tusen, altså rett under millionen. Av dei går 100tusen til pcàr til dei som jobbar med helse og omsorg, 200tusen går til inventar og utstyr på sjukeheimen og 400tusen går til kompetanseheving for tilsette i eldreomsorga. Nå er ikkje eg av dei som er sterkast i rekning, men eg får ikkje talet til å gå opp... Skulle det ikkje vere meir pengar til fordeling?

Statsministeren sa før jul at " vi styrer eldreomsorgen omtrent som vi styrer skolen"
Dette reagerer politikarane i stortinget på.  Når ein unge er seks år står skuleplassen klar, men når ein 90 åring i lang tid har søkt om sjukeheimsplass får han avslag, eller eit vaskerom å sove på.

Statsministeren seier at dei som ikkje er nøgde kan klage. Men då er det rart at regjeringa har lagt fram eit utkast til ny lov der ein ikkje lenger har same mulighet til å anke ei klage, eller gjere om eit vedtak. Forslaget som er ute til høyring går ut på å slå saman to klageadgangar til ei, i lova om kommunehelseteneste og lova om sosialteneste.

Er dette eit forsøk på å eliminere alle utidige innslag i  tv og oppslag i aviser? Når eit vedtak er gjort kan det ikkje endrast og ingen kan sutre til media...

Representantar frå Høgre og Krf. foreslo å opprette  "havarikommisjon" for helsesektoren, men AP,SV og SP stemte det ned.

La oss håpe at dei som har "med det" er vakne og passar på slik at eldre får den hjelpa dei treng og har krav på.


Sjukeheimen
Suldal sjukeheim ein flott heim med gilde og omsorgsfulle hjelparar.

Denne dama ville ha ein havarikommisjon for helsesektoren.

Dagens kviss: Kva heiter denne dama og kva parti representerar ho?

3 kommentarer:

 1. Sonja Sørli frå H vil ha havarikommisjon!Og det trengst!!

  Er ei skam at rike Norge ikke tar vare på de som bygde opp landet etter krigen!! Her sitter vi på et gigantisk oljefond, og bare en liten prosentdel av det fondet hadde hjulpet slik at de eldre slapp å bo på badet, gangen el. vaskerom! For ikke å snakke om kunne vi opprettet flere sjukeheimsplasser for litt av pengene, er helt horribelt at syke, uføre eldre på 94år ikke får den hjelpen de trenger!

  Klaps på fingrene til regjeringen! (aller helst håper jeg de lager ris til egen bak...)

  SvarSlett
 2. the librarian bitch21. februar 2011 kl. 09:17

  Dama heiter Sonja Sjøli og er frå Høgre.
  Hugsar sist det blei delt ut ein "eldremilliard", då fekk me sjølopnande inngangsdør på helsetunet.

  SvarSlett
 3. Enige med begge to. Men me må sei politikarane er kreative når dei vrir dei øyremerka midlane or ledd.

  TLB var heldigast med navnet, Gratulerer!

  SvarSlett