fredag 25. mars 2011

Kvissoppdatering

Så er det helg og tid for ny kvissoppdatering:

21/3   Han Innante          rett svar: 8 klubbar
22/3   the librarian bitch   rett svar: Djevelens hånd
23/3   the librarian bitch   rett svar: Grytviken,  sør Georgia
24/3   Han Innante          rett svar:  Quisling
25/3  Anette                   rett svar:  Ørelysbehandling


Rangeringa etter denne  veka:

Han Innante            4 poeng
the librarian bitch    2 poeng
Anne                      1poeng
Anette                    1poeng


Hugs å svare så presist som mogleg. De må tenke på at me har flisespikkarar i blant oss., og at svar då kan bli problematisert. Helst ta med  med utfyllande informasjon slik at eg og lærer noko. :P

Ha ei god helg og kom på kvissen i mårå:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar