lørdag 19. mars 2011

Tubfrim lever ennå!


Suldal kommune har sagt ja til TUBFRIM om å plassera innsamlingskasse for brukte frimerke og telekort i ekspedisjonen på kommunehuset.
Alle er velkomne til å levera inn sine bidrag - alle monnar dreg....


Hurra hurra!  Tubfrim har eksistert i Noreg  sidan dei etablerte seg på Nesbyen i 1928  Eg har i over 30 år levert frimerker til Tubfrim. Eg har ikkje så mange frimerker som før i tida, men det dukkar opp eit frimerke i ny og ne.  Her i heimen går ikkje eit einaste frimerke til spille. Alle blir klipte ut og sendt avgarde til Tubfrim. Nå kan eg levere dei i kassen  på kommunehuset istaden.  


Tubfrim gjer ein viktig jobb og det er viktig at dei er lett tilgjengelig for folk. Derfor er dette eit veldig bra tiltak frå kommunen si side.
Tubfrim har  i over 80 år har samla inn brukte frimerke, prospektkort og telekort. Dette videresel dei til frimerkehandlarar, privatpersonar og samlarar i Norge og mange andre land.


Overskotet, 650.000,- i 2010, vert fordelt av eigaran deira, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og går til helse- og trivselsfremmande tiltak for funksjonshemma og funksjonsfriske barn og unge i Norge, og til bekjemping av tuberkulose.  Søknadsfristen var  15. mars. Samlekasse for brukte frimerke og telekort

Tubfrimboks

Du finn mykje meir om TUBFRIM på deira heimeside www.tubfrim.no


Du kan lika dei på Facebook og spre det glade bodskap:

http://www.facebook.com/pages/TUBFRIM/131343360210582?sk=wall&filter=2

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar