fredag 20. mai 2011

Trø ikkje hardt på vegen

Ein skal fara fint med andre sin eigedom. Det har me lært frå me var små, men eg lærte noko nytt når eg las Suldalsposten lordag...

Ein skal ikkje køyre etter vegane kva tid me vil. Iallefall må me ikkje køyre etter vegane i vårløysinga. Då er det best å halde seg heime om ein veg mykje. Dette har ein mann frå halvøyna fått læra. Han fekk byggjevarer køyrd til eigedommen sin. Lasta vog ein del. Vegen tok skade av dette meinar teknisk avdeling i kommunen. No vil dei sende rekninga til hyttebyggjaren.

Hyttebyggjaren vil ikkje krangle, men er overraska over at vegane ikkje kunne nyttast heile året. Han meiner det burde vore opplyst om det, dersom dei suldalske vegar ikkje er bygde for heilårstransport.
 

                                                Du skal ikkje kjøre på vegen.
                                                   vegen må få ver i fred.
 Mållaust liv har og ei mening.
dette må me takk ta med. 
På Suldalsk veg og i dens hage
kan du sjølv ha lite kred.Her har inkvan trødd hardt på vegen. 


Under kan de sjå ein melding få "fiks gata mi."  Er det denne meldinga, som stod på "fiks gata mi", Suldal kommune har sendt vidare? :

- "Bratt vei ned fra haugen/naustvik gård og til vintervik/naustvik. Veien er ikke kjørbar for "normale" personbiler. Veien har rast ut enkelte steder, store telehiv og meget dype hjulspor etter annlegstrafikk." 


Då må eg jammen sei at eg er glad over at eg ikkje fekk  rekning for utbetring av vegen opp til Prestaåsen i vinter. Den var forferdeleg, men me køyrde på den. Me øydela bilane våre, men me køyrde på den. Heldigvis ordna den seg sjølv då dei 20 til 30 centimeters krater med is tinte.

Vinter vedlikehald veg (Foto: Malin Kjellstadli Korsnes/NRK)

Det er vel slik i verda at ein presser folk som er under seg i systemet. Selskapet som overtok ansvar for vegane i Hordaland krev erstatning av Vegvesenet.  Dei meinar det var misvisande opplysningar i anbodspapira. Vegane var i dårligare stand enn dei trudde. Det var vel ikkje noko bombe.

Suldal kommune krev erstatning av folk som brukar. Det er vel ei slags vegtoll då. Så ver obs godtfolk, ellers kan de koma i uføre om der ikkje fer varsilt med vegane våre.                                                 Døme på dårleg veg.


Ein mann syns kommunen var feige 
han køyrde med varer til leige
For det fekk han straff
for den vegen han traff
Var Suldal kommune si eige.

Her kan de legge inn klager på det meste om veg og vegstandard. Det er mykje raskare enn å ringe i dagesvis for å få noko gjort.  Fire minutt etter innrapportering er det sendt vidare til rett adressat:

Dagens kviss:  Kva tid er vegen som er omtala i Suldalsposten bygd?

2 kommentarer: