torsdag 24. mai 2012

Er ideologi galskap?

Den terrorsikta mannen frå Oslo sin beste vestkant klagar over at ideologien hans blir sensurert. Myndigheitene vil ikkje syne fram ein gal manns verk. Han sjølv meiner han at han har sin eigen ideologi, og han trur han er ein martyr.


  Er ideologi galskap? 
Er martyrar galne?ABB har ikkje vrangforestillingar, men vrange forestillingar.

Han har gjennom mange år systematisk jobba seg fram som militær. Øvd seg på å undertrykkje sin empati.

Er militære soldatar galne?

Kanskje skal me la dei galne få ha diagnosen sin i fred. Og la han få den straffa både han og folket meiner han skal få.

Me kan sei han er galen og at det er ein gal manns verk, men han kan likevel vere ein tilrekneleg person.


Han har plukka for mange blomar i knopp. Ein som har rasert blomsterbedet må få si straff.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar